Over FLOW

FLOW is een nieuwe wandelfederatie voor Nederlands- en Belgisch- Limburgse wandelorganisaties. Zij beoogt een alternatief te bieden voor de bestaande bonden door meer de nadruk te leggen op de organisatie van de lokale activiteiten en het uitwisselen van kennis en ervaringen met elkaar. FLOW heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen en promoten van het wandelen in georganiseerd verband in algemene zin en de wandeltochten van haar aangesloten verenigingen in het bijzonder.
  • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle aangesloten leden, zoals het uitbrengen van en opnemen in de Limburgse Wandelagenda, gezamenlijke inkoop, verzekeringen, publiciteit etc.
  • Het uitwisselen van onderlinge kennis en ervaringen door periodieke bijeenkomsten en workshops.
  • Het uitvoeren van haar doelen tegen zo laag mogelijke kosten.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

 Neem contact op

Wandelen in groep is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid 

Flow
Copyrights © 2018 Flow