Federatie

In 2017 zijn door een 10-tal Limburgse wandelorganisaties initiatieven ondernomen om een alternatieve bond voor de kWbn op te richten.

De federatie heeft als doel het bevorderen en promoten van het wandelen in georganiseerd verband in algemene zin en de wandeltochten van haar aangesloten leden in het bijzonder.
De federatie wil de gezamenlijke belangen van alle aangesloten leden behartigen, zoals (opname in) een Limburgse Wandelagenda, gezamenlijke inkoop, verzekeringen, transportmiddelen, materieel, publiciteit etc..
De federatie wil haar doelen uitvoeren op basis van low profile optreden en zo laag mogelijke kosten, zodat de lasten voor de aangesloten leden minimaal zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

 Neem contact op

Wandelen in groep is niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid 

Flow
Copyrights © 2018 Flow